oyster, kitchen, shells

Sambal (½ Doz)

23.00$

Kafir lime, Thai chilli, lemongrass, garlic, crispy shallot (G,D)

 

$43 per Doz